Als particulier kunt u schade of letsel oplopen waarbij u de schade wilt claimen op een verzekering. Dit kan uw eigen verzekering zijn,

maar kan ook de verzekering zijn van een ander die de schade heeft veroorzaakt.

 

 

Vaak wordt een dergelijke claim goed geregeld, maar het kan voorkomen dat 

 

•    de verzekeringsmaatschappij uw schade niet of slechts gedeeltelijk vergoedt 

•    u een verschil van mening heeft over de hoogte van het schadebedrag
•    de afwikkeling lang duurt of dat u helemaal geen reactie krijgt
•    u het gevoel heeft ‘ van het kastje naar de muur te worden gestuurd

 

 

U kunt de discussie dan zelf aangaan met de verzekeringsmaatschappij of de veroorzaker. Een verzekeringsmaatschappij is echter meestal meer bekend met de regels en voorwaarden en deze discussie kan voor u zeer frustrerend zijn.
Het standpunt van de verzekeringsmaatschappij kan in vele gevallen juist zijn, maar als u twijfelt is het prettig om uw zaak nog eens door een niet betrokken partij te laten beoordelen.

 

 

U kunt dan een beroep doen op onze service en de zaak aan ons voorleggen voor advies. Wij kunnen uw zaak ook van u overnemen en de discussie namens u gaan voeren. Wij zijn dan uw bemiddelaar. Wij kennen de weg binnen verzekeringsland en wij weten wat we mogen verwachten van een verzekeringsmaatschappij.

 

 

Een advies is geheel gratis en voor het behandelen van een zaak werken wij enkel op basis van resultaat en op een redelijk percentage van het door ons voor u verhaalde bedrag. Indien wij geen resultaat hebben dan bent u ons geen kosten verschuldigd.  Het risico van behandelen van uw claim is voor ons.

 

Ook zaken die voor u al enige tijd terug zijn afgedaan kunnen wij voor u beoordelen want op veel zaken kan zelfs na enkele jaren nog worden terugkomen.

 

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op en wij adviseren u graag.

 

Dat kan op meerdere manieren en u kiest de communicatie die u het prettigst vindt

 

 

Telefoon              020-4196324
Fax                      020-4194988

E-mail info@cwclaimservice.nl

CW Claim Service
Panamakade 172
1019 TT Amsterdam

begin