Binnen een schade afdeling bij een verzekeringmaatschappij of volmachtkantoor is het regres voeren een vast onderdeel van de werkzaamheden.

Schadevergoedingen die gedaan zijn op basis van afgesloten (casco)verzekeringen (auto, vaartuig, caravan, instrument, etc.) kunnen veelal verhaald worden op de schuldige derde. In algemeenheid wordt het regres uitgevoerd door de schadecorrespondent die ook de schade heeft behandeld.
Aan het zelf uitvoeren van het regres door de schadecorrespondent zijn een aantal nadelen verbonden.

• De schadecorrespondent is specialist op zijn of haar vakgebied en dat is het regelen van de schades op een specifieke verzekering. Bij regres kan de discussie al snel liggen op het vraagstuk van de aansprakelijkheid en dat kan buiten het vakgebied en deskundigheid van de schadecorrespondent liggen die regres neemt. Dat maakt het slagen van het regres lastiger.
• Regreszaken zullen snel een minder hoge prioriteit hebben voor de schadecorrespondent.
Op regreszaken ligt in algemeenheid geen ‘druk’. Dit in tegenstelling van de overige schadezaken waarbij een belanghebbende een snelle vergoeding verwacht. Regreszaken krijgen hierdoor vaak niet de tijd en aandacht die noodzakelijk is om te slagen.
• Indien het regres uiteindelijk niet slaagt is er achteraf bezien onnodig tijd en zijn er onnodige behandelingskosten gemaakt.
• In veel zaken met een laag financieel belang wordt geen regres gedaan omdat het qua kosten/baten niet lonend is.

Waarom uitbesteden en wat zijn de kosten ?

• Verhalen van schade is specialistenwerk. Veel discussies gaan over aansprakelijkheid en die materie is constant in beweging. CW Claim Service is specialist op het gebied van aansprakelijkheid en zal voor u het maximale resultaat behalen.

• Bij het nastreven van een hoog resultaat in regres dan moet er ‘bovenop’ de zaken gezeten worden. Bij de schadecorrespondent is regres werk dat er bij komt, bij ons is het ons specialisme en enige aandachtsgebied. Zeker in de tegenwoordige tijd dat er meer werk met minder mensen gedaan moet worden is het handig om de schadecorrespondent het werk te laten doen waar hij of zij goed in is.
De schadecorrespondent wordt ingezet voor het behandelen van de schadeclaims en de noodzakelijke tijd, aandacht en deskundigheid voor regres besteed u uit.

• Qua kosten werken wij enkel op basis van resultaat oftewel ‘no-cure-no-pay’.
Wij berekenen u enkel de kosten die u intern voor uw correspondenten ook zou maken. Het grote verschil is dat u ons enkel een vergoeding verschuldigd bent indien wij slagen in het regres. Slagen wij niet dan heeft u geen kosten ! Het risico van behandelen is voor ons. U maakt dus geen kosten meer bij regreszaken die achteraf niet slagen !
De Hoge Raad heeft in de kwestie AMEV / Staat al aangegeven wat naar redelijkheid de interne administratiekosten zijn voor het verhalen van een schade. Dit forfaitair systeem geeft gestaffeld hogere kosten bij een hoger schadebedrag. CW Claim Service houdt dit systeem aan als vergoeding voor de werkzaamheden. U heeft door ons werken op basis van resultaat direct minder kosten want de kosten van niet geslaagde regreszaken heeft u nu wel en bij ons niet.

Uitbesteden aan ons betekent een professionele effectieve verhaalsbehandeling met minimale kosten aan uw kant en maximaal rendement. U loopt geen enkel risico want als wij geen resultaat hebben, dan zijn er voor u geen kosten.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om uw specifieke wensen door te spreken. Wij adviseren u graag.

Telefoon 020-4196324
Fax 020-4194988

E-mail info@cwclaimservice.nl

CW Claim Service
Panamakade 172
1019 TT Amsterdam

begin