Als wagenparkbeheerder zult u regelmatig worden geconfronteerd met schade

aan een eigen voertuig die wordt veroorzaakt door een ander.

 

Indien u het voertuig casco heeft verzekerd kan de schade op de eigen

verzekering worden verhaald en zal de verzekeraar de schade trachten te

verhalen op de schuldige partij. Indien de auto’s enkel tegen schade van derden (WA) 

of beperkt all-risks en heeft u geen (vaak dure) rechtsbijstandverzekering zal het

verhalen van de schades zelf moeten worden gedaan.

 

Verhalen van schade is specialistenwerk.

Veel discussies gaan over aansprakelijkheid en die materie is constant in

beweging. Denkt u maar aan de discussies over aanrijdingen met in het

verkeer beschermde fietsers en voetgangers. In de praktijk is het niet eenvoudig

om dan een schade te verhalen.

 

CW Claim Service is specialist op het gebied van aansprakelijkheid en zal voor

u het maximale resultaat behalen

 

Wij kunnen u op 2 manieren ondersteunen in verhaalszaken zonder dat

dit u meer kost dan het u al zou kosten.

 

U kunt kiezen uit een uitbesteding Direct of Second opinion.           

 

 

Direct

 

Indien u het verhalen van schades in eigen beheer doet kunt u dit zonder

verdere bemoeienis van uw kant direct aan ons uit te besteden.

 

Het verhalen van een schade kost tijd en u maakt daardoor altijd interne kosten.

Deze kosten kunt u als schade claimen, maar hierover ontstaat vaak discussie.

Slaagt u overigens niet in het verhalen van de schade dan kunt u de kosten niet  

claimen en maakt u deze onnodig.

 

CW Claim Service heeft als deelnemer aan het Convenant Administratiekosten met

verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars (de meeste

verzekeringmaatschappijen) afspraken gemaakt over een vaste vergoeding voor

de kosten voor het verhalen van een schade. Dat is onze vergoeding.

Lukt het ons niet de schade voor u te verhalen, dan bent u ons achteraf geen

kosten verschuldigd. Het risico van behandelen is geheel voor ons! 

 

U heeft hierdoor direct minder interne kosten omdat minder tijd besteed

hoeft te worden aan de schadebehandeling en u bovendien geen onnodige kosten

maakt voor verhaalsacties die niet slagen.

 

Naast  de schade verhalen wij uiteraard ook de kosten die het gevolg zijn van de

schade zoals expertisekosten, bedrijfsschade, wettelijke rente en eventueel 

waardevermindering van het voertuig. Ook oudere schades die voor u al zijn

afgesloten kunnen wij opnieuw beoordelen.

In de meeste gevallen kan er nog jaren nadien op de kwestie worden

teruggekomen